Aktuellt

Välkommen till FAK Kalmar län

Aktuellt

Pågående aktivitet p.g.a. Corona

Flera av kårens medlemmar är nu engagerade inom FRG (Frivilliga Resursgruppen som är en del av den svenska krisberedskapen)

I den egenskapen uträttar man just nu ett mycket bra arbete.

Oskarshamns kommun har gett FRG ett uppdrag som innebär att man handlar och levererar

matvaror till de som är +70 samt andra i riskzonen. Detta uppdrag påbörjades den första april och pågår fortfarande.