År 2021

Välkommen till FAK Kalmar län

År 2021

Kort resumè av 2021

Ett mycket märkligt år som vi nog kan döpa till coronaåret.

Medlemsavgiften för 2021 var 200:!
 

Sedvanlig kårstämma avhölls den 7 mars , där det beslutades att motion från FAK Riks antogs. 

Diverse kurser har avhållits under året, hjullastarutbildning externt

ADR utbildningar både grund samt repetioner.

Regelbunden luftning av bandvagnarna, samt tillsyn av övrigt matrial. Vi har fått material från FAK-F ( 1 lastbil med skåp renoveringsobjekt, 2 wv pickup, 1 wv buss med ledningssläp, elverk, sjvtält 4, samt köpt in en st ledstaplare och 1 öppet personbilssläp.

Vi har tecknat samarbetsavtal med FRO, deltagit i FRGmöten och CFF möten. Kc samt vice kc på kårchefsråd i Skövde.

Haft krisinformation vid ICA Maxi Oskarshamn, varifrån vi också fått 2 krislådor samt lite ekonomisk stöd. Vi har också haft en Introduktionsdag vid Transportutbildningen Oskarshamn.

From April så har FRG personal (medlemmar från CFF,FAK och FRO) varit engagerade i uppdrag från kommunen att distribuera mat till riskgruppen 5 dagar i veckan året ut med förmodad fortsättning 2021. Vi har haft medlemsvärvning i Hultsfred Syab med bandvagnar. Vi har också varit flera instruktörer från FAK-H som varit i Jönköping och stöttat FAK-F med flera kurser.

Vi har också haft ett coronasäkrat event vid Bilprovningen där vårt nya Event tält kom till användning.