Avsiktsförklaring med jordbruksverket

Välkommen till FAK Kalmar län

Avsiktsförklaring med jordbruksverket

Den 25 maj undertecknades en historisk avsiktsförklaring mellan Jordbruksverket och FAK. Syftet är att tillgodose behovet av transportkapacitet på väg och i terräng samt transport- och logistikplanering med personer med särskild kompetens vid större olyckor och samhällsstörningar. Avsiktsförklaringen är en start på ett samarbete som senare skall kompletteras med en överenskommelse om nyttjande av personal och resurser exempelvis för transporter, ledning och logistik vid samhällsstörningar inom Jordbruksverkets ansvarsområden (ex. vid allvarlig smitta, torka, vattenbrist)

Jordbruksverket är ansvarig myndighet när det gäller kriser som kan drabba jordbruket.
Jordbruksverket är ansvarig myndighet när det gäller kriser som kan drabba jordbruket.