Efterlysningar!

Efterlysningar!

Vi saknar fortfarande många e-postadresser men också en del medlemsavgifter.
Vi saknar fortfarande många e-postadresser men också en del medlemsavgifter.

Då allt mera av informationen sker digitalt så är vi beroende av era E-post adresser.
För närvarande så har vi endast tillgång till drygt 40%. Ni som inte meddelat  eller

som har ändrat Er e-postadress gör detta till Tommy Halvarsson som ansvarar för medlemsregistret. 
Skicka snarast till to.halvarsson@gmail.com, tack på förhand.

 

Medlemsavgiften!
För kännedom så är medlemsavgiften för 2020 är 150:-.

Betalas till bankgiro 863-4032, ange ditt namn och orten.

Nyhet!, FAK-H har nu även swish! Swishnumret är: 1234350518 (Inlagt den 12 mars)
Innebär att Du kan betala medlemsavgiften även den vägen.

Har Du inte erlagt avgiften för vare sig 2019 eller 2020, var snäll och betala omgående!

Om Du av någon anledning inte önskar kvarstå som medlem, meddela det till Kc.

Fram till den 11 mars hade endast ca 30 av kårens 155 medlemmar betalat för 2020. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften f.o.m. 2021 till 200 kronor/år

KÅRNYHETER

2021-03-14 - FAK Kalmar län
2020-12-13 - FAK Kalmar län
2020-11-24 - FAK Kalmar län
2020-08-26 - FAK Kalmar län
2020-07-09 - FAK Kalmar län
2020-06-17 - FAK Kalmar län
2020-06-01 - FAK Kalmar län
Prenumerera på Kårnyheter