Styrelsen informerar 2023 (Även info om medlemsavgiften!!)

Välkommen till FAK Kalmar län

Styrelsen informerar 2023 (Även info om medlemsavgiften!!)

 


 

 

OBS medlemsavgiften för 2023 ska betalas direkt till FAK Riks 250:- för medlemmar mellan 18-70 år
Reducerad avgift 100:- Ungdomar tom det år man fyller 18 år, medlemmar from det år man fyller 70 år.
Hedersmedlemmar avgiftsbefriade. 
swish nr. 1234720272 eller bankgiro 5895-8612  OBS GLÖM INTE NAMN OCG PERSONNUMMER

 

Kårchef: Lars Arvidsson         070-578 74 35     lars.r.arvidsson@gmail.com
v KC      : Ulf Petersson           070-768 94 92     u.p62@hotmail.se

Sekr      : Maivor Karlsson      070-662 56 17     maivor.a.karlsson@gmail.com

Kassör  : Ingalill Andersson   070-647 48 45     ingalill63@telia.com

 

Ledamöter:  Bo Davidsson           070-2203522

                       Thorsten Möller      070-393 02 38      moeller.thorsten@outlook.com

                       Johan Runnsjö         070-646 78 22      runnsjo@gmail.com

                       Lars-Peter Gottfridsson

                       Christian Andersson

 

Suppleanter: Paul Broere

                        Tommy Halvarsson  070-553 62 81    to.halvarsson@gmail.com

 

Adjungerad styrelsemedlem: Lars Svensson

 

Webmaster: Ulf Petersson (v Kc)

 

Revisorer: Kerstin Källman och Carina Rosenblad

 

Valberedning:  FAK styrelse (Tillsvidare)