Styrelsen informerar

Välkommen till FAK Kalmar län

Styrelsen informerar

Vi kommer snart ha möjlighet att kommunicera digitalt.
 

Jag tackar er alla för ert uppoffrande arbete under detta pandemi året.
Kårchefen
FAK-H


 

 

Kårchef Lars Svensson          070-346 04 91     fak.hkc@tele2.se
vKC        Lars Arvidsson         070-578 74 35     lars.r.arvidsson@gmail.com

Sekr       Maivor Karlsson      070-662 56 17     maivor.a.karlsson@gmail.com

Kassör   Ingalill Andersson   070-647 48 45     ingalill63@telia.com

               Bo Svensson            070-393 02 38     boinge.svensson@gmail.com

               Ulf Petersson           070-768 94 92     u.p62@hotmail.se

             Tommy Halvarsson  070- 553 62 81     to.halvarsson@gmail.com

               Thorsten Möller      070-393 02 38      moeller.thorsten@outlook.com

               Johan Runnsjö         070-646 78 22      runnsjo@gmail.com

Suppleanter: Paul Broere, Stefan Sandahl och Bo Davidsson

Webmaster är Bengt Eckardt, 076-845 18 40    eckardtbengt@gmail.com 

 

Revisorer: Sven-Olof Petersson och Anders Wijkman

Revisorssuppleant: Anders Nordqvist

 

 

Valberedning: Lennart Klingstedt (samankallande), Karsten Bleckberg och Göran Persson

Lennart har 070-326 42 22 (saknar e-post)