Medlemsavgiften är 250 kronor/år

Medlemsavgiften är 250 kronor/år

 Medlemsavgiften för 2023 är 250:- för medlem from det år man fyller 19 år samt för medlem tom det år man fyller 69 år-

Hedersmedlemmar fritt.

Ungdomar tom det år man fyller 18 år samr medlemmar from det år man fyller 70 år   100:-

Swishnr 1234720272         Bankgiro 5895-8612          GLÖM INTE namn och person nummer.

Till Alla medlemmar i FAK-H och övriga intresserade
Till Alla medlemmar i FAK-H och övriga intresserade

 2022 var ett år med olika ingångar, vi började året med att transportera upp våra trasiga tält till FAK-F fvb. Samarbetet med FRO började ta fart, fått bra kontakt med Janne Örnberget. Har lista på jourmobilen för snabbare aktion, vi var också och hämtade FMCK,s motorcyklar i Karlskrona. Kårchefsråd som vanligt, flera ADR utbildningar. 26 mars avhölls Kårstämman i Röda stugan. Haft öppet hus på flygplatsen med Krisinformation, haft vår första ATV utbildning, genomfört 2 Introduktionsutbildningar, Kc haft utbildningar hos FAK-F i vanlig ordning, deltagit i fordonsträffen Oskarshamn,Försvarsdag i Västervik. Dessutom Totalförsvarsdagen Stora Rör , massor av folk även Rikskårchefen närvarade. Skypemöte med Jordbruksverket, tjejdag på flyget, Försvarsövning Västervik. Fysiskt möte Jordbruksverket. Samt nyheten om att nya region indelningen gör att vi tappar FAK-G. Nya är FAK-F, FAK-H och FAK-E, Alltså JÖNKÖPING,KALMAR och Östergötland.

                                                                                           Vi önskar Er alla ett bra 2023

KÅRNYHETER

2023-05-04 - FAK Kalmar län
2023-04-11 - FAK Kalmar län
2023-02-27 - FAK Kalmar län
2021-12-22 - FAK Kalmar län
2021-11-30 - FAK Kalmar län
2021-09-13 - FAK Kalmar län
2021-09-08 - FAK Kalmar län
2021-03-14 - FAK Kalmar län
Prenumerera på Kårnyheter