FAK Kronobergs län

Välkommen till FAK Kronobergs län

Fredagen den 23 mars hölls den sedvanliga kårstämman i FAK Kronoberg.

19 medlemmar var anmälda till stämman.

Årsberättelsen, ekonomin samt ny- och omval till styrelsen, samt kårchefens redogörelse för det kommande verskamhetsåret var punkter på stämman.

 

Efter kårstämman fick deltagarna en måltid i trevlig gemenskap.

Förhandling på kårstämman
Förhandling på kårstämman

Styrelsen tacka sina medlemmar för det gångna året!

    

FAK Kronobergs län

Jan-Eric Malmin
Startvägen 10
352 51
Växjö
Besöksadress: 
Kårlokalen i Kvelleberg Vanligen första Tisdagen i Månaden
Mobil: 
0705-798325
Bankgiro: 
5045-3596

Kontaktpersoner