Kårstämma med FAK Kronoberg

Välkommen till FAK Kronobergs län

Kårstämma med FAK Kronoberg

Fredagen den 31 mars genomförde vi den årliga kårstämman.

Stämman startade med att kårchefen informerade om nuläget inom FAK.

Därefter startade de sedvanliga stämmoförhandlingarna.

 

Kårchefen tackade för mycket goda insatser under det gångna året och avlutade mötet.

 

Därefter vidtog god mat i trevlig samvaro. 

 

Kårstyrelsen i FAK Kronoberg