FAK Kronoberg håller kårstämma 21 mars

Välkommen till FAK Kronobergs län

FAK Kronoberg håller kårstämma 21 mars

Meddelande till samtliga medlemmar.

Kårstämma hålls lördagen den 21 mars 2020.

Plats meddelas senare i samband med inbjudan.

 

Välkomna!

Kårstyrelsen