FAK Kronoberg höll kårstämma fredagen den 18 mars

Välkommen till FAK Kronobergs län

FAK Kronoberg höll kårstämma fredagen den 18 mars

Fredagen den 18 februari samlades vi till kårstämma i Frivilliga Automobilkåren Kronoberg.

Stämmoförhandlingar FAK Kronoberg
Stämmoförhandlingar FAK Kronoberg

Kårchefen hälsade alla medlemmar välkomna till kårstämman.

Därefter följde sedvanlig stämma enligt protokollet.

Årets aktivitet och i synnerhet insatsen i skogsbranden i Wästmanland behandlades.

Aktiviteter som vi ska genomföra under 2016 är bl.a. genomföra en MTE repetitionskurs på lastbil med släp, kran och lastväxlare i samarbete med Blekinge under augusti.

Efter genomförd kårstämma tackade Kårchefen alla närvarande medlemmar och därefter serverades god mat i god sämja.

 

Kårstyrelsen FAK Kronoberg