FAK Kronoberg avslutar 2017 med kårstämma den 23 mars

Välkommen till FAK Kronobergs län

FAK Kronoberg avslutar 2017 med kårstämma den 23 mars

Fredagen den 23 mars hölls den sedvanliga kårstämman i FAK Kronoberg.

19 medlemmar var anmälda till stämman.

Årsberättelsen, ekonomin samt ny- och omval till styrelsen, samt kårchefens redogörelse för det kommande verskamhetsåret var punkter på stämman.

 

Efter kårstämman fick deltagarna en måltid i trevlig gemenskap.

Förhandling på kårstämman
Förhandling på kårstämman

Styrelsen tacka sina medlemmar för det gångna året!