FAK Kronoberg medverkar på Växjös Vårmarknad den 1-2 februari

Välkommen till FAK Kronobergs län

FAK Kronoberg medverkar på Växjös Vårmarknad den 1-2 februari

Syftet med vår medverkan är att synas och att förhoppningsvis intressera personer att bli medlemmar i FAK.

Pontus, Bosse, Göran och Peter närvarar och de kommer att visa upp en bandvagn dessa dagar.

 

Vi hoppas många besöker oss dessa dagar.

 

Kårstyrelsen