FAK Kronobergs län

Välkommen till FAK Kronobergs län

Meddelande till samtliga medlemmar.

Kårstämma hålls lördagen den 21 mars 2020.

Plats meddelas senare i samband med inbjudan.

 

Välkomna!

Kårstyrelsen

FAK Kronobergs län

Jan-Eric Malmin
Startvägen 10
352 51
Växjö
Besöksadress: 
Kårlokalen i Kvelleberg Vanligen första Tisdagen i Månaden
Mobil: 
0705-798325
Bankgiro: 
5045-3596

Kontaktpersoner