FAK Lund

Hej medlemmar i FAK Lund

Nu närmar det sig Kårstämma och vi behöver ha in anmälningar på er som tänker deltaga fysiskt eller digitalt.

Anmäl ert intresse till mig antingen via mejl eller telefon.

Välkomna den 18/3 klockan 18:30

Hälsningar

Göran Ivarsson

070-55 65 119

lund@fak.se

KÅRNYHETER

2021-03-02 - FAK Lund
2021-02-22 - FAK Lund
2020-10-20 - FAK Lund
2020-08-27 - FAK Lund
2020-03-16 - FAK Lund
2020-01-07 - FAK Lund
2018-11-14 - FAK Lund
2018-11-14 - FAK Lund
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Lund

c/o Göran Ivarsson
Pregestadsvägen 2
275 67
Vollsjö
Bankgiro: 
5477-2496

Kontaktpersoner

Göran
Ivarsson
Kårchef
Mobil: 
070-5565119
goran.i@live.se
Urban
Gullberg
Vice Kårchef
Telefon: 
0761-912174
Mobil: 
0761-912174
urbangullberg@icloud.com
Gisela
Lilja Ivarsson
Kassör
Mobil: 
070-5741326
gisela.lilja@gmail.com
Per Lennart
Månsson
Sekreterare
Telefon: 
046-135925
pellemansson@hotmail.com