Kårstämma 2020

Kårstämma 2020


Kårstämman äger rum torsdagen den 12 mars kl 18.30 på Hemvärnsgården, Getingevägen 13, Lund, 
Kårens stadgar beskriver i detalj vad som skall ske på stämman med verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet, nästa års medlemsavgift, men också val av kårens funktionärer och revisorer. Dagordningen och valberedningens förslag kommer att vara tillgängliga i pappersform på stämman. 
Vidare kommer en enkel måltid att serveras efter stämman, varför förhandsanmälan är nödvändig.
Vi ser gärna att Du kommer, alla medlemmar är välkomna och har rösträtt vid förhandlingarna, men vi vill gärna att Du anmäler Din närvaro i god tid. Senast den 06 mars vill vi ha Ditt svar. Anmälan kan göras till undertecknad, tel. 070-55 65 119 e-post goranfaklund@outlook.com 
Hjärtligt välkomna!
Göran Ivarsson
Kårchef
 

Filer: 
StorlekUppdateradNerladdningar
Fil fak_inbjudan_karstamma.docx22.89 KB2020-01-0772

KÅRNYHETER

2020-10-20 - FAK Lund
2020-08-27 - FAK Lund
2020-03-16 - FAK Lund
2020-01-07 - FAK Lund
2018-11-14 - FAK Lund
2018-11-14 - FAK Lund
2018-03-18 - FAK Lund
Prenumerera på Kårnyheter