FAK Malmö

 

 

 

 

 

16 april       Föredrag om Rödakorset  O.B.S!! är Inställd

 

 

23 april          Påsk buffèn  O.B.S!! är inställd

 

26 maj        Inbjuder till föreläsnings kväll tillsammans med 

                    Ewa Gun Westford Skånepolisens kommunikationsansvrig.

                   O.B.S är inställd.

 

 

11 juni           Grillafton   O.B.S är inställd                               

                      Se bifogat dokument.

 

 

                     

 

 

Det går också bra att anmäla sig via vår mail adress FakAktivitet@gmail.comUppge datum och vilken aktivitet som anmälan avser, naturligtvis ert namn och telefonnummer också.

KÅRNYHETER

2019-06-24 - FAK Malmö
2020-05-06 - FAK Malmö
2020-04-11 - FAK Malmö
2020-03-14 - FAK Malmö
2020-01-05 - FAK Malmö
2019-12-23 - FAK Malmö
2019-11-26 - FAK Malmö
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Malmö

Anders Persson Kårchef
Husie Kyrkoväg 70
212 38
Malmö
Mobil: 
070-6383763

Kontaktpersoner

JAN-ERIC
HANSSON
Sekreterare
Telefon: 
040-549141
Mobil: 
0708-545541
hansson.jan-eric@telia.com
KAJ
BORNHOLM
Webb master
Mobil: 
070-6219026
kb.bornholm@telia.com
CAMILLA
PERSSON
Sociala media
fak.media@hotmail.com
SVEN
NIVESTAM
Valberdning
Telefon: 
040-499473
Mobil: 
0706-650058
sven.nivestam@gmail.com