FAK Malmö genomförde sin ordinarie kårstämma.

FAK Malmö genomförde sin ordinarie kårstämma.

FAK Malmö genomförde sin 90 års ordinarie kårstämma i Husie igår.

Det var 51 deltagande medlemmar och inbjudna gäster på stämma, FAK:s Rikskårchef Curt-Ove med hustru var en av de inbjudna gäster.

Det fattades ett stort beslut som innebar namnbyte av kåren från FAK Malmö till FAK Skåne.

Efter stämmans genomförande delades det ut veterantecken och avnjöts en god lunch.

 

Ett stort tack till alla medlemmar och gäster som närvarade vid denna stämma!

 

 

KÅRNYHETER

2023-01-11 - FAK Malmö
2023-10-01 - FAK Malmö
2023-09-05 - FAK Malmö
2023-08-20 - FAK Malmö
2023-06-26 - FAK Malmö
2023-04-23 - FAK Malmö
2023-04-11 - FAK Malmö
2023-04-07 - FAK Malmö
2023-04-07 - FAK Malmö
  •  
  • 1 av 13
Prenumerera på Kårnyheter