FAK Skånska Samordningsråd

FAK Skånska Samordningsråd

FAK Skånska Samordningsråd

FAK/SOR har avhållit Rådsmöte på Höllviksnäs med mat logi den 11 september. I vanlig ordning förrättades val av funktionärer och genomgång av verksamheten för tiden

2020-07-01---2021-06-30.

Största delen av verksamheten utgörs av olika kurser. På grund av Coronan har dessa inte kunnat genomföras i samma utsträckning som tidigare år. Mötet redovisade över FAK/SOR:s

Körcentrals uppdrag som totalt för Skånekårerna utgör 35 099 km. Av dessa har Malmökåren

svarat för köruppdrag med 9 131 km.

Rådsmötet diskuterade även framtidsplaner för kårernas verksamhet gentemot olika myndigheter och kommunernas behov.

Text: J-E. H.

KÅRNYHETER

2021-10-01 - FAK Malmö
2021-09-21 - FAK Malmö
2021-09-14 - FAK Malmö
2021-09-07 - FAK Malmö
2021-08-24 - FAK Malmö
2021-07-20 - FAK Malmö
2021-07-20 - FAK Malmö
2021-06-23 - FAK Malmö
  •  
  • 1 av 10
Prenumerera på Kårnyheter