Föredrag om FAKs roll inom Totalförsvaret

Välkommen till FAK Malmö

Föredrag om FAKs roll inom Totalförsvaret

Damsektionen hade som kvällsaktivitet bjudit in kårstyrelseledamot Anders Kristiansen att hålla en information om FAKs roll inom Totalförsvaret.

 Anders K. är en person som brinner för uppbyggnad av landets förmåga att klara oss  om ofredstider skulle uppstå. Han har med stort intresse följt debatter och inlägg under ”Folk- och Försvarsveckan” i Sälen.

Med ett av honom färdigställt bildspel och kommentarer visade han som inledning hur den globala världsbilden ser ut i vårt närområde. Norra Ishavet som tidigare var ett område förskonat från större ingrepp har visat sig innehålla rika tillgångar på mineraler som fått flera länder att intressera sig för agerande i området. Nu kan följden bli en dragkamp om vem som skall ha tillgång till dessa fynd.  Hotbilden från stormakterna ökar naturligtvis efter dessa naturtillgångar.

Sverige som varit en ”fredad zon” under mer än tvåhundra år och under denna tid byggt upp en stor industri och flera företag som blivit världsnamn på marknaden, har numera köpts upp eller sålt av aktieandelar till övriga världsföretag. Med dessa förändringar har landet blivit mer sårbart. Vi är inte längre självförsörjande. Den mesta tillverkningsindustrin ligger därmed utanför landets gränser.

Den svenska regeringen med riksdagens ledamöter har nu insett att hotbilden i vårt närområde stigit och det är dags att vakna upp och återställa landets förmåga genom att rusta upp bland annat det svenska Totalförsvaret.

Förutom det militära försvaret, som även omfattar Hemvärnet, har man insett det frivilliga försvarets betydelse för landet. Det är här FAK är en av aktörerna som kan bistå inom transportsektorn med sina kunskaper. FAK Rikskår arbetar tillsammans med landets kårer för att bygga upp verksamhet med förutom buss- och lastbilsutbildning, få fler att genomgå utbildning för bandvagn, elverksutbildning, men även vara verksamma med motorsåg och kommunikationsradio.

Landets Länsstyrelser utarbetar för närvarande riktlinjer för att kunna besätta transportsektorn med frivilligpersonal om ofredstider skulle uppstå.

Bildspelet med kommentarer som Anders K. visade, gav oss åhörare en god insyn om vad som sker inom landets myndigheter och FAK kan vara en av organisationerna som kan informera innevånarna genom våra Event om vad som kan bli en realitet och hur man då skall

förbereda sig under kristid i vårt samhälle.

Anders information var ytterst intressant och gav oss eftertänksamma reflektioner. Synd var att inte fler medlemmar hörsammat kallelsen till denna föredragning