KALLELSE TILL ORDINARIE KÅRSTÄMMA 2023

KALLELSE TILL ORDINARIE KÅRSTÄMMA 2023

MALMÖS FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅR:s medlemmar kallas härmed till sin 90:e ordinari kärstämma.

Se nedan doument.

Filer: 
StorlekUppdateradNerladdningar
PDF icon Kårstämma 2023.275.96 KB2023-01-1914