Kårstyrelsen 2022

Välkommen till FAK Malmö

Kårstyrelsen 2022

Kårchef/ordförande:

Anders Persson

E-post: fak.malmo@hotmail.se

 

V Kårchef/v ordförande:

Henrik Petterson

E-post: hpe99@yahoo.com

 

Sekreterare:

Jan-Eric Hansson

E-post: hansson.jan-eric@telia.com

 

Kårintendent:

Michael Wirén

E-post: michael.wiren@gmail.com

 

Ledamot:

Leif Persson

E-post: leif.persson@dackinvest.se

 

 

Ledamot:

Anders Gustafsson

E-post: anders.gustavfsson@gmail.com

 

Ledamot:

Anders Kristiansen

E-post: anders.kristiansen@skivarp.se

 

Ledamot:

Camilla Persson

E-post: fak.media@hotmail.com

 

Valberedning:

Sven Lerning

E-post: lersve@hotmail.com