Krisberedskapsveckan.

Krisberedskapsveckan.

Måndagen den 17 september

Då samlade Anders Kristiansson de personer som varit med på krisberedskapsveckan från Malmö och Lund och man gjorde en utvärderade hur det hade gått, det hade varit en bra vecka i stort men det behövdes vissa justeringar till nästa år, detta tog man till sig och kommer titta på detta.

Det bildade också en grupp av personer från Malmö och Lund som skall arbeta med dessa frågor, man skall också ta fram materiel som skall användas till dessa dagar samt undersöka på vilka platser som man skulle kunna vara på till nästa år.

Detta gäller inte bara för själva krisberedskapsveckan utan andra event där vi kan vissa upp krislådan och rekrytera nya medlemmar. 

KÅRNYHETER

2019-06-24 - FAK Malmö
2020-05-06 - FAK Malmö
2020-04-11 - FAK Malmö
2020-03-14 - FAK Malmö
2020-01-05 - FAK Malmö
2019-12-23 - FAK Malmö
2019-11-26 - FAK Malmö
Prenumerera på Kårnyheter