FAK Malmö

 

 

23 mars          Årsmöte Matsalen kl. 11.00-15.00

                         Se bifogat dokument.

 

3 april            Föredrag om Framtiden totalförsvar

                        Matsalen kl. 19.00 

                        Anmälan till Anders Perrson senast 24 mars

                        Telefon 070-638 37 63 eller E-post fak.malmo@hotmail.se 

                        Se bifogat dokument.

 

16 april         Påsk buffè Svedalasalen kl. 1900

                       Se bifogat dokument.

 

24 april          Föredrag Trafikpolisen i " MALMÖHUSLÄN" förr och nu

                        Matsalen kl. 19.00

                        Kostnad. 20 kronor för fika

                        Anmälan till Leif Björö 040-54 90 74 eller 549074@telia.com

                        senast den 17 april.

 

13 juni           Grillafton Svedalasalen kl.19.00

                        Se bifogat dokument.

                               

 

Det går också bra att anmäla sig via vår mail adress FakAktivitet@gmail.com Uppge datum och vilken aktivitet som anmälan avser, naturligtvis ert namn och telefonnummer också.

KÅRNYHETER

2018-10-15 - FAK Malmö
2018-10-15 - FAK Malmö
2018-09-04 - FAK Malmö
2018-08-23 - FAK Malmö
2018-08-09 - FAK Malmö
2018-06-10 - FAK Malmö
2018-06-09 - FAK Malmö
2018-06-09 - FAK Malmö
2018-05-23 - FAK Malmö
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Malmö

Anders Persson Kårchef
Husie Kyrkoväg 70
212 38
Malmö
Mobil: 
070-6383763

Kontaktpersoner

JAN-ERIC
HANSSON
Sekreterare
Telefon: 
040-549141
Mobil: 
0708-545541
hansson.jan-eric@telia.com
KAJ
BORNHOLM
Webb master
Mobil: 
070-6219026
0706219026@kajbornholm.se
CAMILLA
PERSSON
Sociala media
fak.media@hotmail.com
SVEN
NIVESTAM
Valberdning
Telefon: 
040-499473
Mobil: 
0706-650058
sven.nivestam@gmail.com