FAK Norra Älvsborg höll medlemsmöte

FAK Norra Älvsborg höll medlemsmöte

om ett framtida FAK Väst

FAK Norra Älvsborg höll ett medlems möte om tänkta förändringar inom FAK

Efter att FAK Norra Älvsborg har inte har haft några aktiviteter de senaste åren

har det framkommit förslag om att sammanföra Kårerna Borås, Norra Älvsborg

och Skaraborg.till FAK Väst.

En av orsakerna är att det har varit svårt att besätta styrelserna i Borås och Norra Älvsborg,

På mötet deltog för Rikskåren Johan Lindberg och Hasse Bergstedt medlemskommunikatör FAK Skaraborg,

som tidigare har tillhört FAK Norra Älvsborg.

Medlemmarna som deltog på mötet diskuterade frågan och det framkom för kunna genomföra detta kommer det 

att kallas till en extra Kårstämma för att kunna besluta i frågan.

Har ni frågor eller synpunkter på en framtida sammanslagning kan ni

ta kontakt med 

Hasse Bergstedt

Tel 0707-267030

hasse.fotografen@gmail.com

 

KÅRNYHETER

2023-09-22 - FAK Norra Älvsborg
2023-05-03 - FAK Norra Älvsborg
2023-04-20 - FAK Norra Älvsborg
2023-04-20 - FAK Norra Älvsborg
2023-04-16 - FAK Norra Älvsborg
2019-03-11 - FAK Norra Älvsborg
2019-02-04 - FAK Norra Älvsborg
Prenumerera på Kårnyheter