Kårstämma för FAK Norra Älvsborg 24 oktober 2023

Kårstämma för FAK Norra Älvsborg 24 oktober 2023

Kallar till Kårstämma för FAK Norra Älvsborg

Folkets Hus Trollhättan Lokal Eos

Tisdagen den 24 oktober klockan 19:00

 

Efter några år av liten alternativt ingen aktivitet kommer denna kårstämma att vara ett incitament för att åter få igång verksamhet inom vårt kårområde.

Vi har idag en hög genomsnittsålder inom kåren vilket gör att det är svårt att få verksamhet både inom styrelse och kår.

Detta gäller inte enbart FAK Norra Älvsborg utan flera kårer i Sverige.

Med anledning av detta kommer det att förslås på Kårstämman att genomföra en sammanslagning av FAK Borås, Norra Älvsborg och Skaraborg.

Dessa kårer kommer att bilda FAK Väst.

Dåvarande kårer kommer att vara sektioner i det nya FAK Väst.

En av fördelarna är att vi kan göra gemensamma rekryteringsaktiviteter och medlemsaktiviteter.

Följande viktiga beslut som skall tas på Kårstämman

 

Beslut som kommer att vara på dagordningen är en sammanslagning av västgötakårerna.
Beslut om FAK Norra Älvsborgs ekonomiska medel att överföras till FAK Väst
Lägga FAK Norra Älvsborg organisation vilande tillsvidare

 

Presidiet för mötet
Samordnare för FAK Norra Älvsborg   Hasse Bergstedt
FAK Skaraborg  Johan Lindberg
Rikskåren   Rikskårchef Curt-Ove Jakobsson


Detta brev går till alla nuvarande medlemmar i FAK Norra Älvsborg, även de som ej har betalt sin årsavgift, detta för att får en demokratisk syn på de kommande förändringarna.

För att deltaga på mötet och ha rösträtt krävs att årsavgiften är betalt för 2023 senast den 30 september 2023.

 

 

Årsavgiften för 2023 är Kronor 250,00   

Ange personnummer

Medlemsavgiften sätts in på Rikskårens 

Bankgirokonto 5895-8612 

Frivilliga Automobilkåren Rikskåren 

 

 

Vi kommer att ha förtäring på mötet därför är det viktigt att du anmäler att du kommer att deltaga på kårstämman

Anmälan görs via mail eller telefon till: 

Hasse Bergstedt  

Mailadress hasse.fotografen@gmail.com

Mobiltelefon 0707267030
 

Vi hälsar dig välkommen till FAK Norra Älvsborgs till Kårstämman
Hasse Bergstedt

På uppdrag att starta om verksamheten inom FAK Norra Älvsborg/FAK Väst

KÅRNYHETER

2023-09-22 - FAK Norra Älvsborg
2023-05-03 - FAK Norra Älvsborg
2023-04-20 - FAK Norra Älvsborg
2023-04-20 - FAK Norra Älvsborg
2023-04-16 - FAK Norra Älvsborg
2019-03-11 - FAK Norra Älvsborg
2019-02-04 - FAK Norra Älvsborg
Prenumerera på Kårnyheter