Viktig information angående medlemsavgifter

Viktig information angående medlemsavgifter

Förtydligad information om inbetalning av medlemsavgifter

I år skickas inte någon uppmaning från Kåren att inbetala medlemsavgiften.

Medlemsavgiften sköts av Rikskåren som sedan redovisar till FAK Kårer vilka medlemmar som har betalt och återbetalar medlemsavgiften till vår Kår.

Även om Rikskåren tar upp medlemsavgiften, tillfaller den vår egna kår så det är viktigt att du är med och stöder vår kår

Rikskåren har skickat detta i medlemsbladet till de medlemmar som har mailadresser.

Har du inte betalt gäller följande:

De som inte inbetalat medlemsavgiften kan använda två alternativ antingen att använda nedanstående QR kod eller att inbetala medlemsavgiften till Bankgiro Bankgiro-nr: 5895–8612 uppge personnummer alt. medlemsnummer.

 

Har medlemsavgiften betalats senast den 31 maj 2023 kommer medlemmens att tas bort från registret och avslutas.

 

Förändringar gällande medlemsavgifter för 2023!

Från och med 2023 inför Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund och samtliga kårer central medlemsavgifthantering och nya enhetliga medlemsavgifter.

 

Medlemsavgiften betalas enklast via Swish genom att skanna QR-koden eller till Swish-nr: 123 472 02 72 alternativ till Bankgiro-nr: 5895–8612

Vid den senaste Riksstämma beslöts att införa central medlemsavgifthantering och enhetliga medlemsavgifter i hela organisationen från och med 2023.  

 

Medlemsavgifter som gäller ifrån 2023 är följande:

·       Ordinarie medlemsavgift: 250 kronor per år

·       Reducerad medlemsavgift: 100 kronor per år

·        

Reducerad medlemsavgift gäller för:

·       Ungdomar t.o.m. det år man fyller 18 år

·       Medlemmar fr.o.m. det år man fyller 70 år

·       Familjemedlemmar folkbordförda på samma adress

som medlem som betalar ordinarie eller reducerad avgift.

 


Hedersmedlemmar är fortsatt avgiftsbefriade.

 

När du betalar din medlemsavgift är det viktigt att du anger ditt namn och personnummer så att rätt kår får din medlemsavgift.

Medlemsavgiften betalas enklast via Swish genom att skanna QR-koden eller till Swish-nr: 123 472 02 72 alternativ till Bankgiro-nr: 5895–8612

 

 

Har du frågor eller funderingar gällande      

medlemsavgiften så vänd dig till vår kår         

Mail adress: fak@skaraborg.se

Kontakter till styrelsen finns I slutet av medlemsbladet

SWISHA ENKELT DIN MEDLEMSAVGIFT

Glöm inte att ange namn och personnummer!

 

Har du frågor om medlemsavgiften

 

Hasse Bergstedt

0707267030

hasse.fotografen@gmail.com

Medlemskommunikation FAK Skaraborg

KÅRNYHETER

2023-09-22 - FAK Norra Älvsborg
2023-05-03 - FAK Norra Älvsborg
2023-04-20 - FAK Norra Älvsborg
2023-04-20 - FAK Norra Älvsborg
2023-04-16 - FAK Norra Älvsborg
2019-03-11 - FAK Norra Älvsborg
2019-02-04 - FAK Norra Älvsborg
Prenumerera på Kårnyheter