FAK Örebro län

Välkommen till FAK Örebro län

Lördagen den 3:e November hade FAK Örebro en utbildning tillsammans med Räddningstjänsten i Örebro. 

Det genomfördes ett teoripass och en praktiskt övning tillsammans med Räddningstjänsten gällande motorsprutor, slangar, kopplingar och hur ett system kan se ut vid en brand. De 9 deltagarna fick med stöttning och information från ett antal engagerade instruktörer bygga upp ett slangsystem, fylla en mellanbassäng och köra motorsprutan för att fylla denna. Och slutligen också få stå med strålrör och spruta vatten likt hur det skulle kunna gå till vid en riktig brand. Även en titt på hur tankbilar och övriga fordon hos räddningstjänsten ser ut och fungerar genomfördes. Ett stort tack till de mycket trevliga och engagerade brandmännen och insatsledare som ställde upp med kunskap, erfarenhet och intresse!

KÅRNYHETER

2021-08-19 - FAK Örebro län
2021-07-19 - FAK Örebro län
2021-04-02 - FAK Örebro län
2021-02-15 - FAK Örebro län
2020-12-23 - FAK Örebro län
2020-03-25 - FAK Örebro län
2020-02-27 - FAK Örebro län
2020-01-21 - FAK Örebro län
2020-01-06 - FAK Örebro län
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Örebro län

Box 2000
700 02
Örebro
Besöksadress: 
Argongatan 40

Kontaktpersoner

Mats
Westerdahl
Kårchef
Mobil: 
076-126 79 72
masseboy77@gmail.com
Anders
Freijd
Vice Kårchef
Mobil: 
070-386 88 28
anders.freijd@telia.com
Lars
Algotsson
Kassör
Mobil: 
070-690 76 10
lars.algotsson@elektroskandia.se