FAK Örebro har haft utbildning med Räddningstjänsten

FAK Örebro har haft utbildning med Räddningstjänsten

Lördagen den 3:e November hade FAK Örebro en utbildning tillsammans med Räddningstjänsten i Örebro. 

Det genomfördes ett teoripass och en praktiskt övning tillsammans med Räddningstjänsten gällande motorsprutor, slangar, kopplingar och hur ett system kan se ut vid en brand. De 9 deltagarna fick med stöttning och information från ett antal engagerade instruktörer bygga upp ett slangsystem, fylla en mellanbassäng och köra motorsprutan för att fylla denna. Och slutligen också få stå med strålrör och spruta vatten likt hur det skulle kunna gå till vid en riktig brand. Även en titt på hur tankbilar och övriga fordon hos räddningstjänsten ser ut och fungerar genomfördes. Ett stort tack till de mycket trevliga och engagerade brandmännen och insatsledare som ställde upp med kunskap, erfarenhet och intresse!

KÅRNYHETER

2023-01-24 - FAK Örebro län
2022-05-09 - FAK Örebro län
2022-04-04 - FAK Örebro län
2022-01-16 - FAK Örebro län
2021-08-19 - FAK Örebro län
2021-07-19 - FAK Örebro län
2021-04-02 - FAK Örebro län
2021-02-15 - FAK Örebro län
2020-12-23 - FAK Örebro län
Prenumerera på Kårnyheter