Styrelse FAK Örebro

Välkommen till FAK Örebro län

Styrelse FAK Örebro

Efter kårstämman 2022-03-17 ser Styrelsen ut så här för FAK Örebro

 

Kårchef: Mats Westerdahl

 

Vice Kårchef: Anders Freijd

 

Sekreterare: Claes Eriksson

 

Kassör: Lars Algotsson

 

Medlemsansvarig: Lars Algotsson

 

Utbildningsansvarig: Stefan Lindfors

 

MTE: Anders Freijd

 

Ansvarig hemsida: Mats Westerdahl

 

Revisorer: Hans Blohm, Sven-Rolf Lindblad

 

Valberedning: Göran Johansson, Matts Wiggh