FAK Skaraborg har haft Kårstämma

Välkommen till FAK Skaraborg

FAK Skaraborg har haft Kårstämma

Kårstämman avhölls den 22 mars på Billingehovs idrottsanläggning

Kårstämman avhölls den 22 mars på Billingehovs idrottsanläggning

Tjugo talet medlemmar hade hörsammat kallelsen till stämman.

Innan Kårstämman höll Rikskårchef Curt-Ove Jakobsson ett föredrag om framtiden för Frivilliga Automobilkåren, med framtida uppdrag för Försvarsmakten om flyttning av fordon mellan regementen och med jordbruksverket som är en part för våra uppdrag, eventuellt för en inkommande svinpest, vilket kan bäras av vildsvin.

Därefter kom Emma och Christoffer som representerade FOS Skaraborg, FOS är en paraplyorganisation för samtliga Frivilliga organisationer i Skaraborg, deras budskap är att vi skall arbeta tillsammans.

Efter dessa föredragningar vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar, med verksamhetsberättelse och föregående års ekonomi, Styrelsen beviljade ansvarsfrihet för det gångna året.

Verksamhetsberättelse och budget genomgicks och godkändes av årsmötet.

Ledamöter för det verksamhetsåret valdes Martin Broo kvarstår som Kårchef övriga ledamöter kommer att presenteras i det kommande FAK-Bladet.

Efter årsmötesförhandlingar åtnjöts mat och kaffe.

Mötet avslutades med att Lars Carlsson Trafikverket, presenterade om uppdatering av Trafikverket bandvagnar.

KÅRNYHETER

2023-09-22 - FAK Skaraborg
2023-09-06 - FAK Skaraborg
2023-07-01 - FAK Skaraborg
2023-05-03 - FAK Skaraborg
2023-05-03 - FAK Skaraborg
2023-04-21 - FAK Skaraborg
2023-04-16 - FAK Skaraborg
2023-04-01 - FAK Skaraborg
  •  
  • 1 av 12
Prenumerera på Kårnyheter