Genomförd HjärtLungRäddning

Välkommen till FAK Skaraborg

Genomförd HjärtLungRäddning

12 personer från FAK Skaraborg genomgick en repetitionsutbildning i HjärtLungRäddning vid Ambulansstationen i Skövde. Tack, alla deltagare och instruktör.

KÅRNYHETER

2020-04-14 - FAK Skaraborg
2020-03-03 - FAK Skaraborg
2020-03-03 - FAK Skaraborg
2020-01-20 - FAK Skaraborg
2019-12-16 - FAK Skaraborg
2019-11-11 - FAK Skaraborg
2019-11-02 - FAK Skaraborg
2019-10-29 - FAK Skaraborg
2019-09-06 - FAK Skaraborg
2019-08-22 - FAK Skaraborg
Prenumerera på Kårnyheter