Inbjudan till utbildning med Jordbruksverket

Välkommen till FAK Skaraborg

Inbjudan till utbildning med Jordbruksverket

Välkomna till en digital endags utbildning för medlemmar i FAK. Målet med utbildningen är att deltagare efter utbildningen har kunskap om Jordbruksverkets krisorganisation samt kunskaper om principerna för smittskydd vid smittsamma djursjukdomar. Datum 22 oktober 2022 kl. 09.30 –15.30. Genomförande sker digitalt via Skype, länken skickas i bokningen. Frågor om utbildningen besvaras av Veronica Fransson Beredskapsenheten@jordbruksverket.se

 

Kåren fixar fika och lunch, vi får nog bestämma plats beroende på intresse och uppslutning.

 

Anmälan görs till mail skaraborg@fak.se