Kårstämma 2022

Välkommen till FAK Skaraborg

Kårstämma 2022

FAK Skaraborg inbjuder till kårstämma den 30 mars kl 1830

Plats kommer att meddelas senare.

 

Anmälan till skaraborg@fak.se senast 15 mars.

Alternativt till 0708-107421 (Daniel)

 

Med vänliga hälsningar kårstyrelsen.