Nationaldags firande 6 juni

Välkommen till FAK Skaraborg

Nationaldags firande 6 juni

Hej alla FAK:are i Skaraborgskåren

En inbjudan att deltaga i firande av Nationaldagen

Anmälan om deltagande gör via mail på skaraborg@fak.se

Läs vidare om arrangemanget i texten nedan

Med hälsningar Mikael Broo Kårchef FAK Skaraborg

Vi marscherar i alla väder!
Vi marscherar i alla väder!

Nationaldagen 2022

 

Nu är det åter dags att på traditionsenligt sätt fira Sveriges nationaldag i Skövde.

Hans Ingbert kommer att ansvarar för fanborgen och förövning av handgrepp med mera.

Respektive frivillig försvarsorganisation ansvarar för uttagning av deltagare och medförande

av Svensk respektive föreningsfana. Om någon organisation saknar svensk fana kontaktas Hans Ingbert för lån.

 

Marschväg

Kulturhuset via Hertig Johans gata till Hertig Johans torg, där scenprogrammet genomförs under

ca en timmes tid. Musikskolans orkester leder fanborgen.

 

Avmarsch

Avmarsch sker bedömt kl 13.50.

 

Samling och genomgång

Kulturhusplatsen kl. 13.20. Fanor medförs. Det är bra om varje fanförare har en avlösare.

 

Utrustning

För medlemmar med avtal för Försvarsmakten rekommenderas uniform (m/87, m/90).

Det är lämpligt att fanbärare inbördes och parvis har enhetlig klädsel. Men närvaro är viktigast!

Försvarsungdom bär tilldelad personlig skyddsklädsel (uniform). 

Övriga deltagare bär med fördel föreningsdräkt (motsv.) eller i övrigt lämplig klädsel

utvisande organisationstillhörighet.

 

Avslutning

Ceremonin avslutas med återmarsch till Kulturhusplatsen. Därefter är avsikten

att genomföra gemensam terminsavslutning med fika.

Plats meddelas senare.

 

Anmälan om deltagare till:

till skaraborg@fak.se

Av anmälan ska framgå antal ev. allergier samt mottagare av faktura. 

 

För Försvarsutbildarna och FOS Skaraborg

Hans Ingbert                                              Bengt Andersson
Förbundsstyrelseordförande                      FOS-ordförande