FAK Skellefteå/Norrbotten

Glada kursdeltagare med läraren Robert Broman längst till höger i bild.
 
Lathunden övervakade kursen på ett avslappnat sätt.
Den viktiga boken vid ADR-Utbildning. Här blir det många slagningar!
Glada kursdeltagare med läraren Robert Broman längst till höger i bild.
 
Lathunden övervakade kursen på ett avslappnat sätt.
Den viktiga boken vid ADR-Utbildning. Här blir det många slagningar!

FAK Skellefteå/Norrbotten har genomfört kursen Vägtransport av farligt gods – styckegodstransport. Tack vare att vi i kårstyrelsen har en behörig medlem, blev det enkelt att hålla kursen på hemmaplan. Robert Broman har långerfarenhet av att hålla denna kurs. Därför kunde han med fast hand leda oss deltagare genom det snår av klasser och ämnestabeller, fordonsskyltningar och annat, som inledningsvis verkade krångligt. Ju mer vi fördjupade oss i begreppet Farligt gods, desto mer förstod vi hur viktigt det är med att gods identifieras och märks, så att transporterna genomförs på ett säkert sätt. Olika och farliga kombinationer kan ge skador både på de människor som är inblandade i transportkedjan, men även på miljön, om en olycka inträffar. Då är inte minst räddningspersonalen beroende av sådan information om lasten, att räddningsinsatserna görs korrekt och säkert.
Det märks att Robert, med sin långa erfarenhet som chaufför, som terminalarbetare och inte minst som lärare, behärskar ämnet och kan förmedla sina kunskaper. Även om alla kursdeltagare är erfarna chaufförer och därför kunde ge kvalificerade frågor om olika transporter av farligt gods, kunde han analysera och vägleda genom regelverket.
Mycket bläddrande i tabellerna blev det, men alla var mycket nöjda med de kunskaper de tillägnat sig under kursdagarna. För MTE Norrbotten ger kursen fler chaufförer behöriga för transport av farligt gods.

KÅRNYHETER

2020-10-29 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-17 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-02-04 - FAK Skellefteå/Norrbotten

FAK Skellefteå/Norrbotten

c/o Klas-Göran Asplund
Pulkstigen 8
931 51
Skellefteå
Bankgiro: 
5336-6514

Kontaktpersoner

Klas Göran
Asplund
Kårchef MTE Enhetschef Norrbotten
Telefon: 
0910-18450
Mobil: 
070-2441846
klas-goran.asplund@telia.com
Stig Olof
Nilsson
Vice Kårchef
Mobil: 
070-535 41 20
stig@stig.se
Ulf
Andrén
Kassör och MTE Stf. Enhetschef
Telefon: 
0910-352 54
Mobil: 
070-573 19 70
ulf.andren@gmail.com
Prenumerera på Kårnyheter