FAK Skellefteå

En vanlig kommentar efter de stora skogsbränderna, är att våra bandvagnsförare även fått agera brandmän och aktivt släcka bränder. Har förarna rätt kunskaper för ett sådant riskfyllt arbete? Fyra blivande bandvagnsförare i FAK Skellefteå har fått delta i en brandvärnsutbildning för att öka sina kunskaper om den egna säkerheten och hur man släcker skogsbränder effektivast.

Räddningstjänsten i Skellefteå kommun, har som en av de första i landet, beslutat att inrätta ett skogsbrandvärn. Målet är att rekrytera 50 – 60 personer, som får utbildning i hur man släcker skogsbränder samt personlig säkerhet i samband med det arbetet. Fyra av våra blivande bandvagnsförare, som kommer att tillhöra MTE Norrbotten, fick möjlighet att delta endagskursen. För brandvärnet deltog cirka 20 medlemmar.

 

Målet med utbildningen var att deltagarna skall känna till skogsbrandens natur och hur den sprider sig, samt:

Känna till hur vegetation, topografi, väder, tid på dygnet och fuktighet påverkar spridning av branden
Känna till begreppen begränsningslinjer, eldband, brandfront, brandfrontens flyglar, brandområdets rygg och brandområdets flanker
Känna till och kunna använda sig av olika släckmetoder
Känna till och kunna använda skogsbrandsmateriel
Känna till hur man kan minska tryckförluster i ett slangsystem (slangdimension, dubblering etc.)
Kunna hantera och utföra felsökning på motorspruta, samt få upp vatten från öppet vattenuttag
Kunna angöra en motorspruta till öppet vatten och påbörja vattengivning.

 

Vidare fick de information om olika typer av skogsbrand och eftersläckningsarbete. Särskilt fokus fick de risker som kan finnas i form av:

Fallande träd
Håligheter i marken
Kolmonoxid
Uttorkning och utmattning
Brännskador
Ensamarbete.

 

Kursen avslutades med att deltagarna fick visa hur man omsatte den teoretiska informationen i praktiken, med en säker hantering som den viktigaste delen. En väl använd dag, tyckte våra deltagare.

 

Kontakta kårchefen i FAK Skellefteå om intresse finns för att anordna motsvarande utbildning inom andra kårer i landet. Skellefteå Räddningstjänst har erbjudit att andra räddningstjänster kan nyttja kursmaterialet.

 

En viktig del i kursen är teorierna om hur en skogsbrand utvecklas.

Bildtext: En viktig del i kursen är teorierna om hur en skogsbrand utvecklas.

 

Materielgenomgång inför den praktiska delen av kursen.Bildtext:Materielgenomgång inför den praktiska delen av kursen.

 

 

KÅRNYHETER

2019-05-24 - FAK Skellefteå
2019-04-15 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2018-11-26 - FAK Skellefteå
2018-11-23 - FAK Skellefteå
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Skellefteå

Kårchef Klas-Göran Asplund
Pulkstigen 8
931 51
Skellefteå
Telefon: 
0910-184 50
Mobil: 
070 244 18 46
Fax: 
0910- 174 84

Kontaktpersoner