BwMek

BwMek

Sedan mer är fem år tillbaka, anordnar Scandinavian Terrain Vehicles i Skellefteå, på uppdrag av FAK, en kurs för bandvagnsmekaniker. Liksom tidigare år var denna kurs mycket uppskattad av deltagarna.

Att just STV fått uppdraget, är ganska naturligt. Företaget är ledande i Norden, på ombyggnader av Bv 206 för olika ändamål. Därför finns det alltid bandvagnar i olika stadier av renovering och återuppbyggnad. Kursdeltagarna får möjlighet att studera nakna ramar, med bromssystem, motor och växellåda, samt fördelnings- och axelväxlarna frilagda. Det blir därför lättare att förstå hur vagnarna är konstruerade och uppbyggda.

 

Kursen inledes av Rikskårsekreteraren, som informerade om MTE-organisationerna och uppdraget från MSB att bygga upp dessa över hela landet. Därefter fick de en företagspresentation, med exempel på olika bandvagnar för civila och militära kunder över hela världen. Under rundvandringen fick de också se bandvagnar färdiga för leverans till Pakistan och Svalbard.  

 

Det märktes att deltagarna i årets kurs är vana bandvagnsförare. Flera av deltagarna har erfarenhet både av årets och 2014 års skogsbränder. Därför löstes den första arbetsuppgiften bandkrängning och bandbyte på ett snabbt och smidigt sätt. Arbetet bedrevs därefter i grupper på två vagnar, med ingående studier av bandställ och styrdon, motorlära och felsökning i el-systemet. Ett gediget utbildningsmaterial med el-scheman tillhandahålls också av kursarrangören. Ett typiskt fel som deltagarna fick prova på att åtgärda, är byte av topp på bensinmotorerna. Detta uppstår när förarna inte fyller i blyersättningsmedel vid tankning. Därför bränns en eller flera ventiler och då tappar de cylindrarna kompression och motorerna kraft.   

 

För att all skall får möjlighet att skruva eller koppla el, är antalet elever begränsat. Årets kurs blev snabbt övertecknad och alla fick inte möjlighet att delta.

 

Efter vagnsvård visade kursdeltagarna sin uppskattning, genom att vid sista kafferasten bjuda instruktörerna på tårta. Därefter avslutades kursen med diplomutdelning.

 

 

 

KÅRNYHETER

2019-05-24 - FAK Skellefteå
2019-04-15 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2018-11-26 - FAK Skellefteå
2018-11-23 - FAK Skellefteå
2018-09-16 - FAK Skellefteå
Prenumerera på Kårnyheter