Information om sommarens skogsbränder för MTE Norrbotten

Information om sommarens skogsbränder för MTE Norrbotten

Som ni vet så har det brunnit i många skogar och på många platser i sommar. Det senaste jag hörde var att det också brunnit utanför Jokkmokk, även om vi inte fått höra om den branden i media. Sammanlagt är sommarens alla bränder nästan dubbelt så stora till ytan, som branden 2014 i Västmanland. Hur många bränder det rör sig om vet jag inte. Det jag vet är att FAK har deltagit med bortemot 120 förare på tio bränder, främst bandvagnsförare, men också för andra fordon. Tuffa pass, många gånger längre än 12 timmar. Dessutom har ett antal FAK:are deltagit i ledningsfunktioner. Söker ni på vår hemsida på nätet, så kan ni hitta filmer från bränderna.

 

Från MTE Norrbotten har tre man deltagit, förtjänstfullt. Vi tackar för deras insats, med utryckning på kort varsel. Och det är så det måste fungera. Vi har en anspänningstid på 8 timmar, då skall vår organisation vara på rull. Det som är mindre bra, är att endast tre man fått möjlighet att delta och skaffa sig erfarenhet. Främst har kårerna i Jönköping, Blekinge och Värmland anlitats. Detta har jag påpekat vid helgens möte i Stockholm, för Rikskårchefen. Han medgav att vi måste få bättre fördelning i framtiden, därför tar man med sig det till erfarenhetsbanken.

 

Kanhända har ni också läst att förare som rest till brandplatserna på eget initiativ för att delta, blivit hemskickade. Allt ni läst är kanske inte sant, men det finns en förklaring till vissa det mesta. Som ni vet så har vi tre avtal för bandvagnsförare. Dels har en del avtal med Trafikverket, andra med Svenska Kraftnät och så de som är knutna till olika MTE i landet. Det är respektive organisation som kallar ut förarna, det är inget eget initiativ man kan ta. Vi måste alltid ha en motpart som behöver våra tjänster och skriver avtal för insatsen.

 

I våras genomfördes en Intro till MTE Norrbotten, som genomfördes i Luleå. På grund av, men också tack vare bränderna i sommar, har hela FAK fått en inströmning av nya medlemmar. Vi kommer för vår del, därför att hålla en extra Intro till MTE den 15 september, i Skellefteå. Vet ni någon som är intresserad, så hör av er till mig med dennes namn och mailadress.

 

Vi har också en repetitionskurs Lastbil + släp den 29 – 30 september. Till den kommer medlemmar i andra kårer, även Bilkåren. I vår MTE har alla lastbilsförare genomför den utbildningen.  

 

Rikskårens kontakter med MSB har fördjupats, och vi har fått ytterligare medel för att utbilda olika förarkategorier. Planerna för 2019 är ännu inte lagda, men så fort de blir klara så läggs dom ut på hemsidan.

 

Det var en kort information om hur FAK har agerat under skogsbränderna. Är det någon information ni saknar, så är ni alltid välkomna att kontakta undertecknad.

 

Med vänliga hälsningar!

 

FAK Skellefteå

 

Klas Göran Asplund

Kårchef/Ch MTE Norrbotten

070-244 18 46

 

KÅRNYHETER

2019-05-24 - FAK Skellefteå
2019-04-15 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2018-11-26 - FAK Skellefteå
2018-11-23 - FAK Skellefteå
2018-09-16 - FAK Skellefteå
Prenumerera på Kårnyheter