KÅRSTÄMMA 2018 FAK SKELLEFTEÅ

KÅRSTÄMMA 2018 FAK SKELLEFTEÅ

Frivilliga Automobilkåren höll den 15 mars sin årliga kårstämma, med styrelsen och intresserade medlemmar närvarande. Kårchefen Klas Göran Asplund valdes att leda stämman. Utöver sedvanliga val till styrelsen, uppvaktades också tre jubilarer, Ulf Andrén 70 år, Lennart Persson 75 år och Torgny Granlund 80 år. Vidare avtackades klubbmästaren Nils-Erik Markusson för sitt långvariga arbete inom FAK.

 

I kårchefens översikt om FAK både för kåren och på riksnivå, hävdade han att fokus måste ligga på medlemsrekryteringen. Det skärpta försvarsläget belystes också. Med de tillkommande åtaganden som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap lagt på frivilligorganisationerna och FAK, krävs att fler förare vidareutbildas, främst som lastbils- och bandvagnsförare. Den återinförda allmänna värnplikten kommer att innebära stora materielförflyttningar. Inte minst kommer FAK att behövas i samband med framtida transporter. Därför har FAK också fått extra utbildningsanslag för att utbilda förare direkt för Försvarsmakten.

 

Under 2018 kommer kåren att hålla både Introduktionskurser till Motor- och Transportenhet samt repetitionskurser för lastbilsförare. På riksnivå erbjuds ett stort utbud av kurser för MTE, t ex snöskoter/ATV och bandtraktor, men även inom krishantering i Försvarsutbildarnas regi.

 

Kårstämman avslutades med sedvanligt fika, där gamla medlemmarna gärna jämförde dåtidens utbildningar med dagens. I uppdragen då ingick också förflyttning av bandvagnar mellan Umeå och Boden eller till Hemavan, där vinterkurserna då var förlagda. Av minerna på de äldre medlemmarna att döma, var det då och där som kårandan byggds upp och som fortfarande består.

 

Kårchefen tackade alla medlemmar för verksamhetsåret 2017. Det nya verksamhetsåret inleddes med ett konstituerande möte, där en ny styrelsesuppleant introducerades.

 

KÅRNYHETER

2019-05-24 - FAK Skellefteå
2019-04-15 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2018-11-26 - FAK Skellefteå
2018-11-23 - FAK Skellefteå
2018-09-16 - FAK Skellefteå
Prenumerera på Kårnyheter