Krisberedskapsinformation på veteranfordonsträff

Krisberedskapsinformation på veteranfordonsträff

I samband med att Norrlands Motorhistoriker arrangerade sin vår utställning, fick FAK Skellefteå möjlighet att informera om samhällets krisberedskap.

Veteranfordon har sin trogna publik, och årets utställning i Skellefteå uppskattades dra cirka 3000 besökare. Det var därför ett bra tillfälle att informera om hur samhället organiseras för att möta kriser, och vilken vår roll är i detta sammanhang. Den Bv206 vi fått låna av Scandinavian Terrain Vehicles, var ett givet dragplåster vid entrén. Vi fick många utförliga berättelser från tidigare värnpliktiga bandvagnsförare. Speciellt minns vi den förare som glömde att han hade skidtolkande trupp när han i full fart korsade en bar asfaltväg med sin bandvagn. Han kunde mycket livfullt beskriva hur soldaternas Vita Blixten-skidor förvandlats till ved för tältkaminen, och vilka nya kärnfulla för- och efternamn han begåvades med av befälet.

Norrlands Motorhistoriker består av sex sektioner, från Norrbotten till Höga Kusten i söder. Medlemsantalet är cirka 2700, vilket tyder på att veteranfordon är ett stort intresse för många. Utställningen omfattade både bilar och motorcyklar, kompletterade med någon äldre husvagn återställd till 60-tals originalskick. Fordonen visades i olika stadier av färdigställande, från rosthögar till skinande, blanka pärlor. Publikens pris fick i år en Volvo Amazon årsmodell 1967. Mera unik var en motorcykel av fabrikat Excelsior series 19 årsmodell 1919. Renoveringen påbörjades för fem år sedan, och var klar en vecka innan utställningen.

Givetvis passade vi på att informera om FAK, och hur man blir medlem. Vi fick också några intresserade av att bli bandvagnsförare. De som varit bandvagnsförare under sin värnpliktstjänstgöring, vittnade alla om fordonens framkomlighet. Några av dessa kanske vi får möjlighet att se på våra kurser framöver.

Vi tackar Norrlands Motorhistoriker för samarbetet, och hoppas få uppträda tillsammans vid fler tillfällen.

KÅRNYHETER

2019-05-24 - FAK Skellefteå
2019-04-15 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2018-11-26 - FAK Skellefteå
2018-11-23 - FAK Skellefteå
Prenumerera på Kårnyheter