MTE Norrbotten övar för kris

MTE Norrbotten övar för kris

Det sägs att övning ger färdighet, och det stämmer i vart fall på den grupp av lastbilsförare som ingår i MTE Norrbotten.

Är släpen säkert kopplad?
Är släpen säkert kopplad?

När de nu genomförde sin tredje kurs, hade svårighetsgraden höjts, både på den teoretiska och den praktiska delen. Scenariot denna gång var ett oväder med mycket regn, som lett till att vissa vägar skurits av, bland annat E4. Värst drabbat var ett område, där vissa hushåll inte kunde komma ut från sina gårdar. Därför hade de brist på både mat och mediciner, och några av bönderna kunde inte leverera mjölk till mejeriet.

 

Uppdraget från Länsstyrelsen var att rycka ut och ordna farbara vägar för de mest utsatta. Elva förare var kallade, varav två fick förhinder. Ledningen hade på kort varsel kunnat hyra sex fordon för insatsen, som beräknades ta två dygn i anspråk.

 

Insatsen inleddes med en genomgång av läget, uppdragets omfattning och det kartmaterial som ställts till förfogande. Ordonnansernas rapportering angav endast koordinater enligt SWEREF 99, varför ruttplaneringen ägnades särskild uppmärksamhet.

 

Efter tilldelning av fordon, inleddes lastning och surrning av material och materiel. Förutom grus och timmer, lastades även två hjullastare med tillhörande redskap, samt en del styckegods.

 

Når det drabbade området nåddes, påbörjades insatsen med att av timmer och grus göra en överfart av en större bäck. Ett pass med genomgång av EU-anpassningen av regelverket om lastförankring avslutade dag ett.

 

Eftersom uppdraget var löst, ägnades dag två åt att transportera överblivet material, hjullastare och styckegods tillbaka till utgångspunkten. Sammanlagt körde varje ekipage ca 25 mil, med krävande körning på smala vägar och i mörker. Det är också betydligt mera krävande att läsa kartan i lastbilshytten än i lektionssalen. För några förare fick därför körning och vändning på en smal skogsbilväg, ingå som en oplanerad del av övningen.

 

Det märktes att denna grupp övat tillsammans tidigare. Därför löstes fördelningen av arbetsuppgifter på ett snabbt och smidigt sätt. Alla fick också köra olika fordons-kombinationer under de två dagarna, antingen som ensam förare eller tillsammans med en kollega. Efter vagnsvård och avrapportering avslutades en väl genomförd repetitionskurs, med nöjda men trötta förare.

KÅRNYHETER

2019-05-24 - FAK Skellefteå
2019-04-15 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2018-11-26 - FAK Skellefteå
2018-11-23 - FAK Skellefteå
2018-09-16 - FAK Skellefteå
Prenumerera på Kårnyheter