REPETITIONSKURS MED FÖRARE FRÅN BÅDE FAK OCH BILKÅREN

REPETITIONSKURS MED FÖRARE FRÅN BÅDE FAK OCH BILKÅREN

 

En repetitionskurs för lastbilsförare inom MTE har hållits i Skellefteå 9 – 10 september. Vädrets makter förstärkte scenariot om ett jordskred orsakat av regn.

Glada miner bland FAKs och Bilkårens förare, trots det konstanta regnandet under repetitionskursen.

Glada miner bland FAKs och Bilkårens förare, trots det konstanta regnandet under repetitionskursen.

Till årets kurs anmälde Bilkåren fem förare, som tillsammans med sex förare från FAK Skellefteå kunde genomföra en realistisk övning. Enligt scenariot hade ett skred inträffat i ett kuperat område, med bebyggt med sommarstugor och husvagnar. Risk fanns att människor kommit till skada. Räddningstjänsten hade därför avropat materiel i form av dricksvatten, timmer och grus för förstärkningsarbete, samt en bandvagn för att kunna undsätta eventuellt skadade där vägarna raserats.

Vid kursstarten delades förarna in så att fordonen bemannades med en förare från Bilkåren tillsammans med en från FAK. Våra förare bedömdes ha den lokalkännedom som krävdes, då kartmaterialet, för övningens skull, var bristfälligt. Fordonen körde i olika slingor till slutmålet, i slutet på skogsbilvägar vars vägkanter var mjuka på grund av sommarens nederbörd. Eftersom det pågick älgjakt i området fick förarna information om att det kunde förekomma både jägare, hundar och jagade älgar under resan. Framme vid slutmålet för dag ett återstod att lossa materielen samt genomföra ett antal stationsövningar som krankörning och manövrering. Som bonus fick de en lektion i bandvagnskörning i brant terräng.

Om regnet under lördagen varit irriterande under lastning, lossning och stationsövningarna, så var det ändå en smekning av vad som väntade. Regn hela natten mot söndag gjorde att kursledningen fick ta nya beslut om returresan. Skogsbilvägarna bedömdes inte hålla, därför fick nya vägsträckor planeras. De kom att gå genom ett område där en björn påkörts under natten och skadats, varför det avråddes från eventuella korta besök i skogen.

Stationsövningarna och lastningen på söndag förmiddag genomfördes, trots blåst och hällregn, utan att något gnäll över vädret. Tvärtom, alla förstod att det är detta som väntar i ett skarpt läge. Katastrofer inträffar sällan när det är vindstilla, +25 grader och solsken.

Sammanfattningsvis blev det en realistisk repetitionskurs, med regnet som bonus för kursledningen. Samarbetet mellan förarna fungerade utmärkt, och samverkan mellan organisationerna var mycket uppskattat. De sex fordon som användes var en singelbil med lastväxlare för transport av bandvagn, en timmerbil med kran och släp, två flakbilar med släp och lång dragbom, en grusbil med kärra samt en bil med skåp på både flak och släp. Varierande antal axlar och både I-shift och automatlådor blev bra repetition för förarna, speciellt under manövreringsövningarna.

 

Med vänliga hälsningar

 

FAK Skellefteå

 

Klas-Göran Asplund

Kårchef

070-2441846

KÅRNYHETER

2018-09-16 - FAK Skellefteå
2018-03-20 - FAK Skellefteå
2018-03-06 - FAK Skellefteå
2018-02-13 - FAK Skellefteå
2017-03-16 - FAK Skellefteå
2017-02-13 - FAK Skellefteå
2016-08-09 - FAK Skellefteå
Prenumerera på Kårnyheter