Säkrare sågning efter kurs

Säkrare sågning efter kurs

Motorsåg A är den lägsta kompetensnivån för användning av motorsåg, men frågan är om den inte är den viktigaste?

Hans-Göran Trammer försöker hålla filen korrekt i filmallen, för att få rätta skärpan på sågkedjan.
Hans-Göran Trammer försöker hålla filen korrekt i filmallen, för att få rätta skärpan på sågkedjan.

De flesta med sommarstugor eller egna bostäder, har säker använt motorsåg för egen avverkning. Alla har (o)säkert använt slängstart, det vill säga att kastat ner sågen vid start, i stället för att rycka upp startsnöret. Därför blev det en överraskning att det är förbjudet att starta en motorsåg på det viset.

 

Den grundläggande kursen i hur man skall hantera en såg, och alla dess inbyggda säkerhetsfunktioner, blev mycket uppskatta av deltagarna. Även de med lång erfarenhet av avverkning på egen skog, medgav brister i kunskaperna om säker hantering av motorsågen. Kursledaren Erik Sparrman, med erfarenhet från tiden som skogshuggare, visade på både på hur sågen skall underhållas och hur kedjan skall skötas, för att få både bättre avverkning och längre livslängd.

 

Kursen avslutades med att deltagarna fick visa hur man omsatte den teoretiska informationen i praktiken, med en säker hantering som den viktigaste delen. En väl använd lördag, tyckte kursdeltagarna.

 

Med vänliga hälsningar!

 

FAK Skellefteå

 

Klas Göran Asplund

Kårchef

070-244 18 46

 

KÅRNYHETER

2019-05-24 - FAK Skellefteå
2019-04-15 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2019-03-06 - FAK Skellefteå
2018-11-26 - FAK Skellefteå
2018-11-23 - FAK Skellefteå
2018-09-16 - FAK Skellefteå
Prenumerera på Kårnyheter