ADR grundkurs genomförd Skellefteå/Norrbotten

Välkommen till FAK Skellefteå/Norrbotten

ADR grundkurs genomförd Skellefteå/Norrbotten

Glada kursdeltagare med läraren Robert Broman längst till höger i bild.
 
Lathunden övervakade kursen på ett avslappnat sätt.
Den viktiga boken vid ADR-Utbildning. Här blir det många slagningar!
Glada kursdeltagare med läraren Robert Broman längst till höger i bild.
 
Lathunden övervakade kursen på ett avslappnat sätt.
Den viktiga boken vid ADR-Utbildning. Här blir det många slagningar!

FAK Skellefteå/Norrbotten har genomfört kursen Vägtransport av farligt gods – styckegodstransport. Tack vare att vi i kårstyrelsen har en behörig medlem, blev det enkelt att hålla kursen på hemmaplan. Robert Broman har långerfarenhet av att hålla denna kurs. Därför kunde han med fast hand leda oss deltagare genom det snår av klasser och ämnestabeller, fordonsskyltningar och annat, som inledningsvis verkade krångligt. Ju mer vi fördjupade oss i begreppet Farligt gods, desto mer förstod vi hur viktigt det är med att gods identifieras och märks, så att transporterna genomförs på ett säkert sätt. Olika och farliga kombinationer kan ge skador både på de människor som är inblandade i transportkedjan, men även på miljön, om en olycka inträffar. Då är inte minst räddningspersonalen beroende av sådan information om lasten, att räddningsinsatserna görs korrekt och säkert.
Det märks att Robert, med sin långa erfarenhet som chaufför, som terminalarbetare och inte minst som lärare, behärskar ämnet och kan förmedla sina kunskaper. Även om alla kursdeltagare är erfarna chaufförer och därför kunde ge kvalificerade frågor om olika transporter av farligt gods, kunde han analysera och vägleda genom regelverket.
Mycket bläddrande i tabellerna blev det, men alla var mycket nöjda med de kunskaper de tillägnat sig under kursdagarna. För MTE Norrbotten ger kursen fler chaufförer behöriga för transport av farligt gods.

KÅRNYHETER

2022-03-17 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-02-27 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-10-20 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-10-05 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-03-23 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-03-15 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-03-02 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-10-29 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-17 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
Prenumerera på Kårnyheter