Annorlunda Kårstämma FAK Skellefteå/Norrbotten

Välkommen till FAK Skellefteå/Norrbotten

Annorlunda Kårstämma FAK Skellefteå/Norrbotten

Årets kårstämma blev av flera orsaker annorlunda. Dels genomfördes stämman med medlemmarna närvarande genom ombud, dels ändra kåren namn.

 

Genom ett snabbt beslut i våras, sköts kårstämman fram utan bestämt datum. Den då rådande osäkerheten om vilka begränsningar Covid -19 skulle innebära, gjorde att vi inte ville skicka ut en inbjudan. Våra medlemmar har upp till 50 mil att åka, vore försmädligt att behöva återvända hem om stämman ställts in av något nytt besked från Folkhälsomyndigheten. Efter att ha diskuterat hur en kårstämma skulle kunna genomföras på ett demokratiskt sätt utan medlemmar närvarande, utarbetades ett förslag av Hans-Göran Trammer, en medlem med mångårig erfarenhet av styrelsearbete inom näringslivet. I korthet går det ut på att utse ett antal ombud som representerar medlemmarna på kårstämman. Dessa ombud kan kontaktas av medlemmarna i de frågor som de vill ska behandlas och får därigenom också fullmakt att agera på stämman för den medlem som lagt förslaget. Därför utsågs tre ombud, spridda geografiskt, och kallades till att närvara på kårstämman.

 

Kårstämman genomfördes den 10 juni, med delar av styrelsen och ombuden närvarande. Endast en motion hade inkommit, rörande namnändring. Då FAK Norrbotten nu är en vilande kår, har Rikskåren gett FAK Skellefteå i uppdrag att aktivera de medlemmar i Norrbotten som fortfarande vill vara verksamma inom FAK. För att visa detta har man från Rikskåren föreslagit att ändra kårens namn till FAK Skellefteå/Norrbotten. Kårstämman antog motionen, och kåren kommer fortsättningsvis att kallas FAK Skellefteå/Norrbotten.

 

Kårchefen återvaldes att leda kåren i ytterligare två år. I övrigt ersattes två av suppleanterna, medan de ordinarie styrelseledamöterna återvaldes. Kårstämman avslutades med uppvaktning av styrelseledamoten Robert Broman, som firade 50-årsjubileum samma vecka.

 

En annorlunda kårstämma, som kanske kan vara modell för andra i Corona-tider, kunde genomföras på ett demokratiskt sätt. Men vi hoppas ändå att nästa kårstämma kan genomföras med alla medlemmar närvarande!

 

Kårchefen

 

KÅRNYHETER

2021-10-20 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-10-05 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-03-23 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-03-15 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-03-02 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-10-29 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-17 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
Prenumerera på Kårnyheter