Avsiktsförklaring med Länstyrelsen Norrbotten närmar sig

Avsiktsförklaring med Länstyrelsen Norrbotten närmar sig

Öv Ulf Siverstedt redovisar Försvarsmaktens behov av Frivilliga Försvarsoranisationer.
David Ström från Länsstyrelsen Norrbotten förklarar behovet av Motor och Transportenheten i Norrbotten.
Öv Ulf Siverstedt redovisar Försvarsmaktens behov av Frivilliga Försvarsoranisationer.
David Ström från Länsstyrelsen Norrbotten förklarar behovet av Motor och Transportenheten i Norrbotten.

KÅRNYHETER

2020-06-17 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-06-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2020-02-04 - FAK Skellefteå/Norrbotten
Prenumerera på Kårnyheter