LASTSÄKRINGSKURS FÖR MTE

LASTSÄKRINGSKURS FÖR MTE

Lastsäkring av största vikt för säker transport.

I uppdraget för MTE Norrbotten ingår transport av varierande gods på olika typer av tunga fordon. För att säkerställa att våra förare har de rätta kunskaperna om lastsäkring, genomfördes en kurs i regi av FAK Skellefteå/Norrbotten.

 

Kursen genomfördes på Transportgymnasiet i Skellefteå under ledning av lärarna Urban Burman och Robert Broman, båda medlemmar i vår kår. Robert har även behörighet som trafikinspektör och förarprövare, varför både den teoretiska och praktiska delen genomfördes enligt det senaste regelverket.

Under kursdagen fick deltagarna prova på att lasta, lastsäkra och lossa hjullastare på växelflak, pallgods och farmartank samt andra typer av gods.

Målet med kursen är att förarna i ett skarpt läge ska behärska olika lastsäkringstekniker, så att de transportuppdrag vi genomför sker säkert.

KÅRNYHETER

2023-06-19 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2023-04-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2023-03-03 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-10-12 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-09-22 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-08-30 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-03-17 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-02-27 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-10-20 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-10-05 - FAK Skellefteå/Norrbotten
Prenumerera på Kårnyheter