Linda-Marie förgyllde kårstämman

Välkommen till FAK Skellefteå/Norrbotten

Linda-Marie förgyllde kårstämman

En kårstämma med alla formalia kan bli långtråkig, därav brukar också antalet besökare bara bli styrelsen och de som skall väljas för framtiden. För att höja intresset och locka fler medlemmar att delta, bjöd därför kårchefen in kårmedlemmen Linda-Marie Nordberg. Hon ingår som bandvagnsförare i MTE Norrbotten. Före hennes berättelse blev några av medlemmarna medaljerade för sina insatser i MTE Norrbotten.

Bild lånad från SVT
Medaljutdelning
Bild lånad från SVT
Medaljutdelning

Kårstämman

Årets kårstämma hölls med ett 15-tal deltagare fysiskt närvarande och en medlem genom Zoom.

Valberedningen hade ett enkelt arbete, då det blev omval på samtliga poster i styrelsen. Medlemsantalet har ökat något, men förväntas tyvärr sjunka under nästa verksamhetsår. Tyvärr får detta till viss del skyllas på de ändrade rutinerna för inbetalning av medlemsavgifterna men också att vissa äldre medlemmar valt att avsäga sig medlemskap. Kårens planerade projekt och kurser har genomförts med stort antal deltagare. Ekonomi är stabil med en god kassalikviditet.

Vid kårchefens redovisning överlät han punkten om det försvarspolitiska läget till Mats Rehn. Mats är ställföreträdande chef för MTE Norrbotten, har nyss ”muckat” som överste på A8 och har de senaste åren varit verksam som lärare på Försvarshögskolan. Han höll ett initierat anförande om den materielanskaffning som nu pågår och behovet av att anställa och utbilda officerare, som senare kan utbilda det ökande antalet värnpliktiga.

Kårchefen fortsatte sedan med information om verksamheten inom Motor- och Transportenhet Norrbotten. Samarbetet med länsstyrelsen och Militärregion Nord har utökats och uppdragen fastställts. Därigenom kan kurser genomföras baserade på givna scenarier.  

Medaljutdelning
För sina insatser för MTE Norrbotten belönades sex medlemmar med FAK:s Förtjänsttecken i silver av kårchefen och med en hälsning och tack från Rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson. Medaljörerna är: Mattias Hedlund, Benny Holmqvist, Nils Karlsson, Stig Olof Nilsson, Sten-Erik Selberg och Torbjörn Wikström.
Linda-Marie visar att ett liv utan el och vatten kan vara berikande

Sedan mera än tre år lever hon på en gård utanför Älvsbyn, utan tillgång på elnät och rinnande vatten. Valet är helt medvetet och hon menar att det ger ett rikt liv att välja bort onödiga saker och koncentrera på det som är viktigt. Med utflugna barn har hon bara sina egna behov att tillgodose, och behöver inte ta hänsyn till andras åsikter. Hon har också arbetat på fjällstationen i Abisko, vilket gett många erfarenheter. Där har hennes kunskaper som bagare och kock glatt många vandrare.

Linda-Marie har sedan barndomen varit van vid ett enkelt liv nära och i samklang med naturen. Därför har inte omställningen från ett liv i villa på en tätort varit så stor som man kan tro. Med de minskade kostnaderna kan hon också välja hur mycket hon vill arbeta för att dra in pengar till underhåll och driftskostnader.

Hon har ett uttalat intresse för att stötta samhället vid kriser och störningar. Förutom sitt engagemang som bandvagnsförare vidareutbildar hon sig därför även inom Försvarsutbildarna, bland annat med kurser inom kriskommunikation. Hennes medvetna levnadsval har fått stor uppmärksamhet i olika media. På sociala medier har hon också ett stort antal följare.

Linda-Marie är i sanning en medlem av ”rätta virket”. Kårchefen tackade henne för anförande med det bästa en västerbottning kan erbjuda; en filé ur en Västerbottensost.

Filer: 
StorlekUppdateradNerladdningar
PDF icon narvarolista_karstamma_2023.pdf43.13 KB2023-04-0628
PDF icon protokoll_vid_karstamma_2023.pdf116.54 KB2023-04-0617