MTE Norrbotten deltar i Krisberedskapsveckan

MTE Norrbotten deltar i Krisberedskapsveckan

I samarbete med Civilförsvarsförbundet deltog representanter för MTE Norrbotten i Överkalix under arrangemanget kring Krisberedskapsveckan. Genom ett generöst erbjudande från Räddningstjänsten på orten, kunde deras bandvagn förevisas för intresserade besökare. Platsen för deltagande var strategiskt vald vid ingången till Systembolaget. När Civilförsvarsförbundet, förutom att informera om vad man bör ha i sin 72-timmarslåda, dessutom bjöd på kaffe och varmkorv, så var det en stadig ström av besökare.

För vår del var det informationen om vad uppdraget MTE innebär, som intresserade besökarna. Därför fanns det också ett visst intresse för ett medlemskap i FAK Skellefteå/Norrbotten bland de yngre och medelålders besökarna. Som vanligt var det många av de manliga besökarna som hade utförliga skrönor om sina erfarenheter av att framföra Bandvagn 202 och 206 under militärtjänsten.

Vi tackar för ett trevligt bemötande av både besökarna, representanten för kommunen och Civilförsvarsförbundet, och en välordnad dag för information om vår krisberedskap.

 

Med vänliga hälsningar!

 

FAK Skellefteå/Norrbotten

KÅRNYHETER

2023-06-19 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2023-04-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2023-03-03 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-10-12 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-09-22 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-08-30 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-03-17 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-02-27 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-10-20 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-10-05 - FAK Skellefteå/Norrbotten
Prenumerera på Kårnyheter