MTE Norrbotten deltog i Giron 2022

MTE Norrbotten deltog i Giron 2022

Övningen Giron 2022 ersatte den planerade Barents Rescue. Med Rysslands angrepp på Ukraina, ställdes övningen i Bodö in och ersattes av en nationell blåljusövning i Kiruna.

Representanter för FFO samlade vid FAK´s monter.
Representanter för FFO samlade vid FAK´s monter.

Övningen har fått namnet efter Kirunas namn på samiska. Totalt samlades, under ledning av MSB, mer än 250 poliser, brandmän, ambulansförare, forskare, präster, beredskapshandläggare på länsstyrelser och regioner samt frivilligorganisationer under tre dagar. Tisdagen ägnades år olika seminarier, där vi fick möjlighet att få information inom olika ämnen som senare kom att ingå i övningarna på onsdag och torsdag. Ett exempel som MSB redovisade är hur man med GIS snabbt kan producera och skicka digitala kartor baserade på det aktuella behovet för den händelse som inträffat. Genom att välja eller välja bort olika lager kan kartfilen ges exakt den efterfrågade informationen. Överförd som en fil i ett mail kan mottagaren producera kartor några minuter eller timmar efter händelsen, beroende på hur detaljerad eller anpassad den skall vara.

De nya civilförsvarsområdena, CIVO, behandlades också under tisdagen. De fyra nordligaste länen kommer att ledas av landshövdingen i Norrbotten, Lotta Finstorp, med titeln Civilbefälhavare.

Onsdagen var uppdelad på fältövningar i gamla Kirunas centrums rivningshus, där delar av personalen deltog. Övriga deltog i ledningsövningar baserat på ett spel som KatastrofMedicinskt Centrum i Linköping ledde. Torsdagen ägnades åt att sammanfatta och dra konklusioner av onsdagens övningar.

Förutom MTE Norrbotten deltog medlemmar i Röda Korset, Bilkåren, FRO, Lottakåren och Civilförsvarsförbundet i övningen. Det som framkom med tydlighet under onsdagen är myndigheternas okunskap om vilka resurser i både utbildad personal samt materiel som FFO kan erbjuda. Inte ens i spelet fanns vi representerade, men efter påpekanden kom vi in i bilden på slutet av dagen. Därför fick vi också under torsdagen möjlighet att i grupparbeten och redovisningar peka på den förstärkning FFO kan utgöra, speciellt vid utdragna händelser där den ordinarie personalens krafter börjar tryta.

Den stora nyttan för just vår MTE, var de kontakter som kunde knytas under dagarna. Vi fick möjlighet att i vår monter presenteras oss för tidigare ministrar, landshövdingen, länsråd, beredskapsdirektörer och -handläggare både på länsstyrelser och regioner, samt räddningschefer och poliser i ledande befattningar. Sett ur den synpunkten var det mycket givande dagar i Kirunas nya centrum och kulturhus.

KÅRNYHETER

2023-06-19 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2023-04-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2023-03-03 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-10-12 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-09-22 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-08-30 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-03-17 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-02-27 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-10-20 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-10-05 - FAK Skellefteå/Norrbotten
Prenumerera på Kårnyheter