MTE NORRBOTTEN GENOMFÖRDE REP LB + SLÄP INOM FYRKANTEN

MTE NORRBOTTEN GENOMFÖRDE REP LB + SLÄP INOM FYRKANTEN

Fyrkanten är ett samlingsbegrepp för kommunerna Boden, Luleå, Pite och Älvsbyn i Norrbotten. Ytan motsvarar nästa 11 000 kvadratkilometer, nästan lika stort som hela Skåne. Med bas på Tåme skjutfält norr om Byske, genomfördes en Rep Lb + släp för MTE Norrbotten med övningsmomenten inom Fyrkanten. I scenariot och vårt uppdrag från Länsstyrelsen Norrbotten ingick att transportera och omgruppera länsstyrelsens ledningscontainer, samt att transportera oersättliga kulturföremål till skyddade platser. Dessutom ingick transport av mat ut till mindre orter.

Övningen inleddes på fredag kväll med att repetera kartorientering. En karta för området och med SWEREF 99 som koordinatsystem hade därför upphandlats speciellt för övningen. Ett av länsstyrelsens önskemål var specifikt att träna kartorientering. Likaså hade övningen föregåtts av en obligatorisk kurskväll i hur man kommunicerar över RAKEL.

 

I övningen deltog nio förare med sex lastbilar, fördelat på två skåpbilar med släp, en bil med flak och kran, två bilar med växelflak och en med grusflak och släp. På växelflaken transporterades en ledningscontainer och en hjullastare. Övningen leddes av två trafikledare och två instruktörer. De senares uppgift var enbart att säkerställa att lastsurrningar uppfyllde lagkraven och att utrustningarna användes korrekt.

 

Lördag morgon gavs en läges- och uppdragsredovisningen av enhetschefen för MTE Norrbotten, Klas Göran Asplund. Varje bil 1 – 6 hade tilldelats ett specifikt uppdrag och erhöll ett antal koordinater för att planera sin rutt. Eftersom målen för respektive bil var spridda geografiskt inom Fyrkanten, kunde inte heller förarna kopiera varandras rutter. Innan avresa stämdes ruttplaneringen av med någon av trafikledarna. Mobiltelefonerna fick lämnas kvar i Tåme och all rapportering eller annan kommunikation fick enbart ske över RAKEL och orienteringen enbart på papperskarta utan GPS-stöd. I förutsättningarna ingick även att E4 var skadad söder om Piteå, varför första sträckan från Tåme och norrut fick gå på mindre vägar.

 

Vid olika tillfällen fick förarna rapportera var de befann sig, varpå de fick nya koordinater för målet för var lunchen kunde intas och för nästa uppdrag. Till exempel fick fordonet som lossade hjullastaren i Måttsund nya koordinater för att lasta ledningscontainern i Långnäs. Pallgods som kört ända ut till Lövskär i Luleå skärgård, hämtades senare av ett annat fordon.

 

Eftersom en MTE skall vara självförsörjande, lagade två av våra kvinnliga och en manlig bandvagnsförare maten och lördagens lunch serverades ute i fält.

 

Söndagen tilldelades förarna nya bilar, men denna gång enbart planering och körning efter karta och givna rutter. Sammantaget fick varje förare ca 40 – 50 mil som repetition. Förutom en orienteringsmiss samtidigt som RAKEL-apparaten tappade förbindelsen på grund av ett tömt batteri, avlöpte hela helgen utan missöden. Det känns tryggt att ha så erfarna förare när man hyr fordon från åkerier, som är helt beroende på att de fordon man hyr ut är körbara på måndag morgon igen.

 

Övningen övervakades av representanter för Länsstyrelsen Norrbotten, som förklarade sig mycket nöjda med vad de sett. Speciellt imponerade var de av samspelet mellan ledning och fordon, samt förarnas förmågor att självständigt agera för att lösa givna uppgifter.

Detta är hitintills den svåraste övning vi genomfört i MTE Norrbotten. Förarna upplevde det stimulerande att nivån höjts både vad avser körningen, men också med den avancerade kartorienteringen och kommunikation utan tillgång till mobiltelefon och GPS. Vi anser också att de önskemål som länsstyrelsen hade på övningen har uppfyllts, kanske med råge i vissa avseenden.

KÅRNYHETER

2023-06-19 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2023-04-06 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2023-03-03 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-10-12 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-09-22 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-08-30 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-03-17 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2022-02-27 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-10-20 - FAK Skellefteå/Norrbotten
2021-10-05 - FAK Skellefteå/Norrbotten
Prenumerera på Kårnyheter